Information

Om formålet...
Den Kristne Radio har til formål at drive en radiostation som producerer og udsender programmer med udgangspunkt i det evangelisk-kristne livssyn og holdninger.

Om programmerne...
Den Kristne Radio’s programflade spænder vidt:

Udsendelser for børn og voksne, interviews og oplysende programmer, nyhedsstof fra lokal-området, direkte telefonprogrammer, bibelundervisning, musikprogrammer, quizzer, naturprogrammer, portræt- og temaprogrammer - alt sammen krydret med lødig og underholdende musik.

Om sendetider...
Den Kristne Radio sender på tidspunkter hvor mange mennesker har mulighed for at lytte:
 

  Torsdag kl. 18 - 20
  Fredag kl. 18 - 21
  Lørdag kl. 09 - 14

 

Om DKR på din radio...

Den Kristne Radio har studie og kontor i Holbæk.

Udsendelserne kan også aflyttes i de omkringliggende områder.
Radioen sender på 104,7 MHz og på forsk. andre kabel og fællesantenner.
Du kan også høre os direkte på nettet - MENS vi sender - via linket på forsiden af denne hjemmeside.

Om baglandet...
Den Kristne Radio er en uafhængig organisation der drives med støtte fra såvel personlige medlemmer som en række tilsluttede kirker, menigheder, foreninger og organisationer i midt- og Nordvestsjælland.

Om organisationen..
Den Kristne Radio’s øverste myndighed er en generalforsamling med medlemmer, der er udpeget af de tilsluttede kirker/foreninger, af de personlige medlemmer og af medarbejderstaben.

Generalforsamlingen udpeger et radioråd, som er ansvarlig for den daglige ledelse.

Om medarbejderne...
Den Kristne Radio’s medarbejderstab består udelukkende af frivillige, ulønnede medarbejdere.

Om drift og økonomi...
Den Kristne Radio’s aktiviteter finansieres af kontingenter fra de tilsluttede kirker/foreninger og personlige medlemmer.

Endvidere tilvejebringes midler, i det omfang det er muligt, ved at søge tilskud fra private og offentlige fonde og organisationer.

Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed for Den Kristne Radio.

DKRs vedtægter

Regnskab 2015-19

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Om kontingentet...
Den Kristne Radio’s medlemmer betaler kontingent efter følgende satser

 

  Kirke-/foreningsmedlem: kr. 600 årligt.
  Personligt medlem: kr. 300 årligt

 

Kontingent kan indbetales til DKR på bankkonto i Nordea, Holbæk: reg.nr. 1726 - kontonr. 5305 - 800 - 130

Om at blive medlem...
Den Kristne Radio optager som medlem alle, der ønsker at støtte radioens formål og arbejde.

Kort om.......

 

  Den Kristne Radio drives på et evangelisk-kristent grundlag!
  Den Kristne Radio er en medlemsstyret organisation!
  Den Kristne Radio’s medlemmer er kirker, foreninger og enkeltpersoner!
  Den Kristne Radio drives af frivillige, ulønnede medarbejdere!
  Den Kristne Radio sender på FM 104,7 MHz

Udsendelserne kan også aflyttes i de omkringliggende områder. 

Den Kristne Radio har kontor og studie på
Kasernevej 4 st.th
4300 Holbæk
Telefon: 5943 7643

Email: denkristneradio@hotmail.com